Naus Åkeri AB bedriver aktivt ett integrerat ledningssystem som är väl förankrat i verksamheten och i enlighet med ISO standarderna ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö).

 

En kvalitativ och säker arbetsmiljö är en strategisk viktig fråga för Naus Åkeri AB. Målsättningen med vårt systematiska kvalité och arbetsmiljöarbete är att utveckla arbetsmiljön och skapa en arbetsplats som upplevs utvecklande och stimulerande för alla medarbetare.

 

Naus Åkeri AB skall bedriva ett aktivt och långsiktigt miljöarbete och därmed bidra till en hållbar utveckling och minskad miljöpåverkan. Detta skall ske i samverkan med samtliga intressenter såsom kunder, leverantörer, myndigheter och egna medarbetarna. Våra insatser styrs av gällande miljökrav, lagar och förordningar samt kundernas affärsmässiga krav i förhållande till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart.

Naus Åkeri AB har som målsättning att bidraga till minskat koldioxidavtryck och som långsiktigt mål att våra transporter skall vara helt klimatneutrala senast år 2030. Att vi ständigt bevakar den tekniska utvecklingen i strävan efter att söka mer miljövänliga alternativ. Att den tekniska utvecklingen möjliggör användning av alternativa drivmedel som inte försämrar effektiviteten och precisionen i våra transporter.

 

I våra egna utmaningar för att uppnå målen, ligger att i dom fall vi själva kan påverka transportplaneringen effektivisera transporterna och nyttja våra resurser på bästa sätt. Samt att i samverkan med våra kunder komma fram till och prioritera klimatsmarta transporter framför ett så lågt pris som möjligt för transporterna och därmed minska miljöpåverkan.

 

Vi har i vår hållbarhetsutveckling och integrerade miljöarbete börjat ställa om till fossilfria och förnyelsebara drivmedel i vår verksamhet. I dagsläget i form av HVO, biogas samt helelektrifierade lastbilar. Så vår målsättning är att vi inom en snar framtid har ersatt all traditionell diesel till fördel för fossilfritt drivmedel.

Boka Transport

08-7228292

© 2023 Naus Åkeri AB
Information om cookies